Projektujemy i dostarczamy kompleksowe systemy transportujące.

Systemów transportu wewnętrznego. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w transporcie zarówno małych, lekkich elementów, jak i dużych, ciężkich palet. Każda realizacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i stanowi kompletny system.

Oferujemy przenośniki różnego typu: proste, zakrętowe, pochylne z wieloma typami nośników: taśmy, łańcuchy, płytki, taśmy modularne, rolki oraz urządzenia specjalne: spirale, stoły buforowe, transfery boczne, układy spychania, windy i wiele innych. Może to być samodzielna linia transportująca lub zintegrowana część większej linii.

Wózki samojezdne AGV ( ROBOTY AGV – Automated Guided Vehicles) zapewniają bezobsługowy transport komponentów z obszaru magazynowego w obszar montażu. AGV może pełnić zarówno funkcję „lokomotywy” ciągnącej „wagoniki”, jak również samodzielnego pojazdu wiozącego bezpośrednio na sobie komponenty.

Oferta obejmuje zarówno najprostsze wózki, które są dostarczane w formie zestawu do samodzielnego złożenia po dedykowane rozwiązania działające w sieci bezprzewodowej, wyposażone w wiele akcesoriów np. elektrorolki do automatycznego załadunku i rozładunku pojemników. Obciążenie do 2.000kg.

Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w raporcie opracowanym przez McKinsey & Company (wiodącą międzynarodową firmę konsultingową), we współpracy z Forbes, ocenia się że handel detaliczny dzięki silnemu popytowi krajowemu utrzymuje stabilny wzrost, osiągających w latach 2012-2014 dziesięcio procentowy przyrost wartości dodanej brutto w skali roku. W roku 2015 handel detaliczny wygenerował 7 proc. PKB. Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest polaryzacja popytu, szybko rosnący udział rynku e-commerce i udział handlu nowoczesnego w sprzedaży. Szacuje się również dalszy wzrost udziału rynku e-commerce, co generuje konieczność kreowania nowych rozwiązań, które sprostają nowym wymaganiom tego rynku. W raporcie wskazano również, że obecnym trendem są rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI). Badania przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wczesne wdrożenie tych technologii, potwierdza słuszność tych założeń. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w styczniowym Harvard Business Review, w którym autorzy powołując się na ekspertów z Boston Consulting Group (kolejny gigant świadczący usługi konsultingowe), wskazywali na obszar AI jako doskonałe pole do rozwoju dla Polski. Polska jak i większość państw europejskich jest na wczesnym etapie inwestycji w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. W 2016 roku zainwestowaliśmy ok. 11 mln euro, pochodzących głównie ze środków VC (venture capital), na rozwój tego typu technologii. Stanowi to poziom porównywalny ze Szwecją (14 mln euro), uznawaną za światowy ośrodek nowych technologii w IT.

Zgodnie z opisem rozwiązań konkurencji, notuje się dynamiczny wzrost dostępnych rozwiązań dla rynku e-commerce. Dzięki temu, powstały inicjatywy, w ramach których opracowano (w przypadku niektórych prace rozwojowe są w toku) nowe rozwiązania z zakresu obsługi procesów magazynowych. Należy jednak podkreślić, że wszystkie te inicjatywy są na wczesnym etapie rozwoju – pierwsze wdrożenia, a niektóre nadal na etapie koncepcyjnym. Jak wskazano w polu Konkurencja, obecnie proponowane rozwiązania posiadają liczne wady. Jedną z podstawowych wad jest brak możliwości adaptacji systemu do zmieniających się warunków przestrzeni magazynowej/produkcyjnej. Brak takiego rozwiązania znacząco ogranicza atrakcyjność tego typu rozwiązań, ponieważ wpływa na obniżenie wydajności systemu oraz wysokie prawdopodobieństwo błędów w wyznaczaniu drogi dla robota.

Na podstawie obecnej oceny rynku polskiego, który w pierwszych latach po zakończeniu projektu będzie stanowił dla nas rynek docelowy (i będącym punktem odniesienia w kontekście nowości proponowanych przez nas rozwiązań), można stwierdzić, że nie występują na nim obecnie podmioty oferujące rozwiązania, które planujemy opracować w ramach niniejszego projektu. Wpisujemy się zatem w warunki opisane w kryterium oceny projektów dotyczącym nowości rezultatów projektu, które mówią o nowości w skali co najmniej polskiego rynku. W tym kontekście, należy stwierdzić, że główny aspekt nowości naszego rozwiązania tkwi w jego nowatorskim i wpisującym się w obecne trendy globalne charakterze. Z jednej strony proponujemy opracowanie rozwiązania bezpiecznego i mogącego wchodzić w bezpośrednie interakcje z człowiekiem systemu. Z drugiej strony podział na strefy z wyłączeniem człowieka umożliwi uzyskanie wysokiej wydajności systemu (niska wydajność obecnie proponowanych rozwiązań przez konkurencję jest ich największym mankamentem i powoduje niskie zainteresowanie przedsiębiorstw). Kolejną cechą stanowiącą o innowacyjności projektu jest unikatowe podejście w kwestii podejmowania jednostki ładunkowej z ziemi. Obecne rozwiązania wymagają dodatkowej infrastruktury, która umożliwia umieszczenie robota pod jednostką ładunkową. Takie rozwiązanie generuje konieczność wprowadzenia do systemów (poza stacjami ładowania i stacjami serwisowymi) obiektów, które zajmują dodatkowe miejsce. Takie rozwiązanie jest uciążliwe, tak jak montaż szyn, taśm magnetycznych (ulegających częstym uszkodzeniom i negatywnie wpływającym na niezawodność systemu) oraz innych rozwiązań wymagających dodatkowych instalacji na stałe.

Opracowywane przez nas rozwiązanie zapewni wydajność magazynu (jako magazyn referencyjny przyjęto magazyn o powierzchni ok. 1000 m kw, z jedną stacją serwisową, 3 stacjami przeładunkowymi i 10 robotami autonomicznymi – założenie do zweryfikowania w trakcie projektu) oscylującą wokół średnio 200 jednostek ładunkowych transportowanych do punktu odbioru w ciągu godziny. Biorąc pod uwagę fakt, że do osiągnięcia takiej wydajności potrzebna będzie 1 osoba obsługująca punkt odbioru jednostek ładunkowych oraz koszty związane z instalacją INTRO (zwłaszcza w odniesieniu do innych rozwiązań nieopartych na mobilnych robotach) wygenerowane oszczędności będą znaczące, a czas zwrotu z inwestycji konkurencyjny. Dodatkowo, nasz system będzie miał możliwość łatwego i szybkiego rozbudowania, w zależności od potrzeb klienta i jego możliwości magazynowych (jaką powierzchnią magazynową dysponuje), poprzez dostawienie dodatkowych robotów oraz stacji ładowania baterii robotów. Każdorazowo, dzięki oprogramowaniu wytworzonemu w ramach projektu, takie działanie, jak i nowa inwestycja, poprzedzona będzie symulacją dostosowaną do parametrów/wymagań danego klienta, której efektem będzie wybór optymalnego rozwiązania/konfiguracji elementów INTRO. Co ważne, zakładamy, że dzięki elastyczności naszego systemu, wyposażonego w systemy tworzenia map, nawigacji oraz w intuicyjne interfejsy użytkownika (umożliwiające łatwe definiowanie zadań dla robotów, tras, obsługi zdarzeń), zrealizowanie nowej inwestycji, to jest oddanie do użytku gotowego INTRO zintegrowanego z systemem WMS klienta nie powinno trwać dłużej niż 3 m-ce (dla magazynu referencyjnego).

 

 

 

Zakończone wdrożenia