Fabryka 4.0 – Integracja systemów produkcyjnych i magazynowych

Warunkiem dobrej współpracy między tymi dwoma działami, jest zapewnienie szybkiej i precyzyjnej wymiany kluczowych informacji. Oznacza to konieczność synchronizacji systemów informatycznych, które obsługują magazyn i produkcję. Na jakich płaszczyznach, i w jakim celu może przebiegać integracja systemów realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System) i zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System).

Obszary integracji

Jednym z celów integracji oprogramowania MES i WMS, jest usprawnienie zasilania stanowisk produkcyjnych w materiały i komponenty. Dzięki temu, że system MES zarządza przepływem materiałów w czasie rzeczywistym, możliwe jest zaopatrywanie poszczególnych stanowisk na bieżąco z magazynu, bez potrzeby nadmiernego gromadzenia zapasów przy gniazdach produkcyjnych.

Integracja systemów MES i WMS ułatwia obsługę instrukcji materiałowych (BOM – Bill of Materials). W przypadku umieszczenia nowego zlecenia produkcyjnego w systemie MES, program magazynowy automatycznie zarezerwuje potrzebne do jego realizacji materiały, a w razie ich braku zdefiniowane w systemie zamienniki. Szybki przepływ informacji pomiędzy systemami MES i WMS, pozwala lepiej planować i kontrolować poziom zapasów.

Współpraca systemu WMS i oprogramowania MES, oznacza również lepszą kontrolę nad materiałami migrującymi pomiędzy magazynem a halą produkcyjną. W praktyce często spotykamy się z sytuacją, że pobrane z magazynu komponenty wracają do niego, jeśli nie zostaną wykorzystane. Bez integracji systemu MES z systemem magazynowym, trudno o wiarygodne informacje na temat aktualnych stanów poszczególnych komponentów.

Integracja systemów zarządzania produkcji i magazynem, dostarcza przedsiębiorstwu kompletnej informacji o przepływie surowców przez halę produkcyjną i magazyn. Stanowi to punkt wyjścia do wydajnego doskonalenia strumienia wartości w przedsiębiorstwie. Wgląd w przepływ materiałów, półproduktów i produktów gotowych ułatwia eliminowanie marnotrawstwa, będącego wynikiem przestojów, zbędnych czynności czy nieodpowiedniej ilości zapasów.

Zakończone wdrożenia