Symulacja zautomatyzowanego magazynu

Shuttle

W tym projekcie przeprowadziliśmy szereg symulacji w celu  zoptymalizowania procesu automatycznego dostarczania produktów w instalacji typu Shuttle.

Symulacja sprawdzała korzyści z rozbudowy strefy przyjęć towarów do automatyki.