System monitorujący wydajność produkcji

Live view

Rozwiązanie to służy do monitorowania „na żywo” postępów produkcji na każdej zmianie i weryfikowanie zgodności z planem produkcyjnym.

System został zintegrowany z obrabiarkami pracującymi w ciągu technologicznym celem odczytu i rejestracji wykonania operacji. W poszczególnych gniazdach produkcyjnych rozwiązanie zostało dodatkowo zintegrowane z działającym tam oprogramowaniem w celu identyfikacji i rejestracji wykonywanego produktu.

Zebrane informacje pozwalają wyświetlać aktualny stan produkcji na poszczególnych odcinkach linii ciągu technologicznego i zaprezentowanie ich na wyświetlaczach na hali produkcyjnej tak  aby pracownicy widzieli czy są w założonej normie wydajnościowej.

Dodatkowo  system pozwala śledzić cykl produkcyjny pojedynczego produktu, gdzie i w jakich gniazdach produkcyjnych przebywał.