Paletyzer i robot podający

Projekt Invado

W tym projekcie dostarczyliśmy robota paletyzującego KUKA oraz autorskie urządzenie do załadunku drzwi do obrabiarki. Cały system został zintegrowany z sąsiadującymi obrabiarkami i elementami linii produkcyjnej.

Paletyzer