Inteligentna produkcja i magazynowanie

Przemysł 4.0

Wdrażamy smart manufacturing. Jest to koncept, który zakłada m.in. oferowanie zaprojektowanego i wytworzonego wg indywidualnych potrzeb i życzeń klienta produktu w cenie wyrobu masowego. Inteligentna fabryka „decyduje” np. sama, kiedy i jaki produkt ma być wytwarzany – na podstawie zbieranych i analizowanych w czasie rzeczywistym podczas procesu produkcji danych. Z kolei ludzie, pracujący wcześniej na jednym stanowisku, zmieniają je teraz nieustannie.  Roboty przejmują czynności monotonne i powtarzalne, ludzie nadzorują procesy produkcji i kontroli.